Biahrai Tha, Zyphe rei

Yeth: Zyphe

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.