Be diꞌizh nsaꞌa gealnaban

Yeth: Zapotec: San Vicente Coatlán

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc.