Ka Tisa ge Tata Jesucristuha

Yeth: Zapotec: Yareni

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc.