ฉบับ1971

Yeth: ไทย

Derivas a'n Vershyon

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 1971 Thailand Bible Society