La Bible en Malgache

Yeth: Malagasy: Plateau

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© La Société Biblique Malgache 2011