Got orhe meng brak ban

Yeth: Oksapmin

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.