La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

Yeth: Nakanai

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.