Alla la Kitabu Seniman

Yeth: Sankaran Maninka

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2017—Traducteurs Pionniers de la Bible.