Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

Yeth: Melpa

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.