ქართული ბიბლია, სრული ვერსია

Yeth: ქართული

Derivas a'n Vershyon

<h1>ბიბლიის ქართული თარგმანი.</h1> <p>ამ თარგმანის გამომცემელია გაერთიანებული ბიბლიური საზოგადოებების საქართველოს წარმომადგენლობა 2012.</p> <p>თუ გნებავთ ბიბლიის ბეჭდური გამოცემის შეძენა, გთხოვთ მიმართოთ ბიბლიურ საზგადოებას საქართველოში: <a href="http://www.bible.ge/">www.bible.ge</a>.</p>.

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

<p>© 2012 გაერთიენებული ბიბლიური საზოგადოებების საქართველოს წარმომადგენლობა</p>