Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Yeth: Ελληνιστική

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.