Furvlenn hwilans

Mateo int

Que libruta Mateo escriberqan israel mayincuna Jesucristupaq musyayänanpaqmi. Israel nunacunaqa atscaqmi manam creyiyarqantsu Diospita shamushqanta ni Dios cashqanta Jesucristupaq. Tsemi Mateo que libruta escriberqan israel nunacuna Jesucristupaq salbacoq cashqanta musyayänanpaq.

Mateoqa carqan Jesucristupa disipulunmi. Jucnin caq jutinmi carqan Levi. Manaraq Jesucristuwan purerqa, Roma nasionpaq impuestuta cobraqmi carqan, y israel mayincunapeq chiquishqam carqan. Tseno quecarmi, Jesus “Acu eucushun” niptin, Jesusta qatircur eucorqan. Tsemi musyarqan Jesucristu pi cashqanta y ricarqan llapan rurashqancunata.

Mateo qallarin que libruta Jesucristupa une castancunapaq willacur. Tsepitanam nimantsic yuriquininta y llullu quecaptin ima pasashqanta. Tsepitanam willamantsic Jesucristu yachatsicushqancunata y rurashqancunata. Y por ultimum willamantsic Jesucristu wanurir cawarimushqanta; y disipuluncunata alli willaquita willacur jinantin nasioncunapa ewayänanpaq mandashqanta.

Teyta Diospa Mushoq Testamentun

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index